Şəxsi Kabinet

Layihәnin bütün әsas maliyyә göstәricilәrinin bir pәncәrәdәn nəzarət edilməsi imkanı yaradır.

Sadә vә әyani tәhlil, satış vә ödәmә üsulları üzrә analitik mәlumatlardan yararlanmaq imkanı, ödəniş kanallarından qəbul olunan ödənişlərin statistikası və idarə olunması.Sistemdə bütün ödənişlər onlayn rejimindədir:

Məlumatlandırmalar:
•          Siz qeyd etdiyiniz e-mailə ödəniş barədə məlumat alırsınız
•          Siz ödənişlərin statuslarına şəxsi kabinetinizdə baxa bilirsiniz
•          Siz gündəlik bütün ödənişlər barədə hesabat alırsınız

Verilən hesabatlar:
•          Gündəlik və aylıq ödəniş  və ödəniş kanalları haqqında hesabatlar
•          Operatorların satış hesabatı
•          Müştərilərin say hesabatı
•          Bütün məlumatları XLS və CSV formatında  yükləmə imkanı.